Site’nin kullanılması, Sitede sunulan ve sağlanan veri ve bilgilerin kullanımı, bu veri ve bilgiler esasında yapılan davranışlar veya Site’ye erişim sebebiyle maruz kalınabiliecek herhangi türden bilgisayar virüsleri, trojan ve benzeri kötü amaçlı yazılımlar(malware) da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, kullanıcıların ve/veya diğer üçüncü kişilerin herhangi bir sebepten ötürü uğrayabilecekleri her türlü ve tüm doğrudan ve dolaylı zarar, ziyan, hasar ve/veya kayıplar ile ilgili FIMARKT ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcılar, yukarıda anılan zararlar sebebiyle FIMARKT ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ‘nden her ne isim altında olursa olsun herhangi bir talep veya iddiada bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. FIMARKT ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, kullanıcılara veya üçüncü kişilere karşı Sitede sunulan ve yayınlanan bilgi ve verilerin içeriği, doğruluğu, yeterliliği ve eksiksizliği hususunda herhangi bir bir taahhütte bulunmamakta veya bir garanti vermemektedir. FIMARKT ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, bannerlar vasıtasıyla, veya başkaca bir şekilde adresi verilen, reklamı yapılan veya paylaşılan internet sitelerinin içeriğinden veya bu sitelerde sunulan hizmet ve faaliyetlerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site’nin kullanılması, Site’ye giriş veya erişim yapılması sırasında Kullanıcılar, FIMARKT ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve üçüncü kişilerin yasal haklarını göz önünde bulundurmak ve bu hakları ihlal etmemek ile yükümlüdür. Kullanıcılar, herhangi bir üçüncü kişinin yasal hakkının ihlal edilmesi sebebiyle doğacak zararlardan tamamen kendilerinin sorumlu olduklarını ve FIMARKT ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ‘nin bu zararlardan sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.